TOTAL REHAB

TOTAL REHAB er en brukerorganisasjon med mennesker som ønsker å delta aktivt i samfunnsutviklingen. Det er lagt ned mange timers arbeid for å kartlegge reelle muligheter og behov.

TOTAL REHAB består av mennesker med ulik bakgrunn og arbeidserfaring, men med samme intensjon om å skape forståelse mellom mennesker. I Norge er det påvist i en forskningsrapport at sosialhjelpsmottakere har langt dårligere helse enn arbeidstakere. Til denne gruppen må en helhetlig tilnærming skapes.
Vi mener at det å utveksle kunnskap på tvers av landegrenser skaper engasjement som bidrar til meningsfull aktivitet.

TOTAL REHAB har opparbeidet et nettverk av frivillige organisasjoner og andre samarbeidspartnere i utlandet. Vi ser at dette nettverket vokser i takt med engasjementet til våre medlemmer.

ADRESSE:
Total Rehab
co/Velferdsalliansen
Storgt 51, 0182 Oslo.
TELEFON:
Norge: 47440311
Spania: 0034 654326567
e-post:contact@totalrehabinternational.org
www.totalrehabinternational.org